10. Izvoarele raportului juridic in abstracto

Normele juridice sunt izvoare ale raportului juridic civil privit în mod abstract. Normele juridice sunt izvoare ale dreptului civil[1]. Nu doar normele juridice sunt izvoare ale dreptului civil, și nici măcar doar normele juridice civile. Există izvoare ale dreptului civil care nu sunt norme juridice, și anume principiile și uzanțele. Există norme juridice care sunt izvoare ale dreptului civil dar care nu sunt găzduite de acte normative care cuprind în principal norme juridice de drept civil. Normele juridice sunt principalul izvor de drept civil.


[1] Potrivit art. 1 alin. (1) din Codul civil, “Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului.” Potrivit art. 5 alin. (3) din Codul de procedură civilă, “În cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a uzanțelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând seama de cerinţele echităţii.