18. Aplicarea în spațiu a normelor de drept civil

În ce privește aplicarea în spațiu a normelor juridice, “actele normative adoptate de autorităţile şi instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se prevede altfel”[1], în vreme ce „actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială”[2], iar “în cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ţinându-se seama de normele de drept internaţional privat”[3] cuprinse în cartea a VII-a din Codul civil, atât în ce privește aplicare în timp, cât și ce în spațiu și asupra persoanelor.


[1] Art. 7 alin. (1) din Codul civil
[2] Art. 7 alin. (2) din Codul civil
[3] Art. 8 din Codul civil