9. Premisele raportului juridic civil

Nu toate relațiile sociale dintre persoanele fizice și juridice sunt raporturi juridice de drept civil. Factorul esențial pentru existența unui raport juridic civil este norma juridică de drept civil, incidentă în relația socială dintre destinatarii săi. Alături de subiectele de drept civil, persoanele fizice și persoanele fizice, norma juridică de drept civil este premisa raportului juridic civil abstract. Pentru a avea de a face cu un raport juridic civil concret este nevoie de o premisă suplimentară: faptul juridic, de existența căruia legea leagă producerea unor consecințe juridice. Norma juridică de drept civil nu intervine în reglementarea relațiilor dintre subiectele de drept decât atunci când există un fapt, adică o situație specială, care atrage incidența normei juridice de drept civil. Așadar doar atunci când există o situație specială, denumită fapt juridic, relația socială prezentă acolo intră sub incidența normei juridice de drept civil.