27. Principiile ca izvoare de drept civil

Codul civil dă principiilor calitatea de izvor al dreptului civil, după reglementările legale, uzanțe și analogia juris. Ordinea nu este întâmplătoare, întrucât principiile sunt concepte abstracte, extrase din economia reglementării și care dau expresie valorilor majore ale societății. Ele nu sunt niște reguli imuabile, ci percepte generoase dar vagi.