14. Natura interesului ocrotit de normele de drept civil

Orice normă juridică ocrotește un anumit interes. Prin ocrotirea intereselor legiuitorul asigură ordinea juridică în societate. Unele dintre normele juridice de drept civil ocrotesc interese private, normele de ordine privată[1]. Unele norme juridice de drept civil ocrotesc interese generale, publice, normele de ordine publică[2]. Și în normele de ordine privată ocrotesc un interes public, însă numai în mod mediat, în sensul că ocrotirea intereselor private este de interes public. Ocrotirea intereselor private este unul dintre fundamentele funcționării statului.


[1] De exemplu, art. 1471 din Codul civil ocrotește un interes privat: “Atunci când se vinde un imobil determinat, fără indicarea suprafeţei, pentru un preţ total, nici cumpărătorul şi nici vânzătorul nu pot cere rezoluţiunea ori modificarea preţului pe motiv că suprafaţa este mai mică ori mai mare decât au crezut.
[2] De exemplu, art. 70 alin. (1) din Codul civil: “Orice persoană are dreptul la libera exprimare.