24. Sfera de aplicarea a uzanțelor ca izvoare de drept civil

La fel ca și normele juridice, uzanțele au caracter de izvor de drept civil, însă numai în materiile nereglementate prin lege. Uzanțele instituie, la fel ca și normele juridice, reguli de comportament, însă au un câmp de aplicare mai restrâns. Câmpul de aplicare a uzanțelor este mai restrâns decât al legii pe de o parte fiindcă uzanțele se ocupă de sfere restrânse de relații sociale și pe de altă parte pentru că legile taie din câmpul uzanțelor.