Tabla de materii

I. Dreptul civil în cadrul sistemului de drept
1. Sistemul de drept
2. Noţiunea “drept civil”
3. Importanţa dreptului civil
4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept
II. Raportul juridic civil
Noțiunea
5. Noțiunea “raport juridic civil”
6. Caracterul social al raportului juridic civil
7. Caracterul volițional al raportului juridic civil
8. Poziția de egalitate juridică a părților raportului juridic civil
9. Premisele raportului juridic civil
10. Izvoarele raportului juridic in abstracto
Normele juridice de drept civil
11. Delimitarea dintre normele de drept civil, doctrină și jurisprudență
12. Sistemul normelor de drept civil
13. Structura normele de drept civil
14. Natura interesului ocrotit de normele de drept civil
15. Sfera de aplicare a normelor de drept civil
16. Caracterul conduitei prescrise de normele de drept civil
17. Alicarea în timp a normelor de drept civil
18. Aplicarea în spațiu a normelor de drept civil
19. Aplicarea normelor de drept civil cu privire la persoane
20. Aplicarea normelor de drept civil la situații asemănătoare
21. Interpretarea oficială a normelor de drept civil
22. Metodele de interpretare a normelor de drept civil
Uzanțele
23. Uzanțele ca izvor de drept civil
24. Sfera de aplicarea a uzanțelor ca izvoare de drept civil
25. Forța juridică a uzanțelor ca izvoare de drept civil
26. Dovedirea uzanțelor ca izvor de drept civil
Principiile
27. Principiile ca izvoare de drept civil
28. Sfera de aplicare a principiilor ca izvoare de drept civil
29. Forța juridică a principiilor ca izvoare de drept civil
30. Dovedirea principiilor ca izvoare de drept civil
Faptul juridic
31. Izvoarele raportului juridic in concreto
32. Noțiunea “fapt juridic”
Structura raportului juridic civil
33. Elementele structurii raportului juridic civil
34. Determinarea subiectelor raportului juridic civil
35. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
36. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
Conținutul raportului juridic civil
37. Elementele care alcătuiesc conținutul raportului juridic civil
Drepturile subiective civile
38. Noțiunea “drept subiectiv civil”
39. Dreptul subiectiv civil nepatrimonial și dreptul subiectiv civil patrimonial
40. Drept subiectiv civil absolut și drept subiectiv civil relativ
41. Drept real și drept de creanță
42. Dreptul subiectiv civil principal și dreptul subiectiv civil accesoriu
43. Dreptul subiectiv pur și simplu și dreptul afectat de timp
44. Ocrotirea și garantarea dreptului subiectiv civil
45. Exercitarea dreptului subiectiv civil
Obligaţiile civile
46. Noțiunea “obligație civilă”
47. Obligația negativă și obligația pozitivă