29. Forța juridică a principiilor ca izvoare de drept civil

La fel ca și uzanțele, principiile luate în considerare ca izvor de drept civil trebuie să fie conforme ordinii publice şi bunelor moravuri.

Atât principiile generale ale dreptului român, izvoare de drept civil, cât și principiile dreptului civil, care nu au caracter de izvor de drept civil, au un pronunțat caracter ideologic. Ele dau expresie ideatică stâlpilor societății românești și au nu doar rolul de a reglementa conduita, ci și de a sădi în conștiința oamenilor atitudini.

Principiile dreptului civil prezintă relevanță pentru interpretarea normelor juridice. Principiile dreptului civil sunt: principiul egalității în fața legii civile[1], principiul îmbinării intereselor personale cu cele generale[2] și principiul garantării și ocrotirii drepturilor civile[3]. Pot fi luate în considerare ca principii fundamentale ale dreptului civil: principiul răspunderii patrimoniale pentru încălcarea obligațiilor și principiul transmisiunii drepturilor şi obligaţiilor.

Principiile generale ale dreptului român trebuie considerate subsecvente principiilor generale ale dreptului Uniunii Europene. Principiile generale are dreptului Uniunii Europene cu incidență în domeniul dreptului civil considerăm că sunt: principiul protecției drepturilor omului și principiul justiției sociale[4].


[1] Principiul egalității în fața legii se regăsește la nivel normativ în prevederile art. 16 alin. (1) din Constituția Românei (“Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”) și art. 30 din Codul civil (“Rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au nicio influenţă asupra capacităţii civile.”). Deși art. 30 se referă doar la capacitatea civilă, înțelesul său se întinde în toate materiile de drept civil.
[2] Principiul îmbinării intereselor personale cu cele generale se regăsește la nivel normativ în prevederile art. 14 alin. (1) din Codul civil: “Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.
[3] Principiul garantării și ocrotirii drepturilor civile se regăsește la nivel normativ în prevederile art. 26 din Codul civil: “Drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor fizice, precum şi drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite şi garantate de lege.
[4] Principiul justiției sociale este un imperativ etic: nivel acceptabil de trai și egalitate de șanse.