3. Importanţa dreptului civil

Dreptul civil asigură ocrotirea valorilor sociale selectate[1]. Exemple de valori sociale ocrotite de normele juridice de drept civil: demnitatea, integritatea fizică a oamenilor, aproprierea bunurilor, încrederea, respectarea cuvântului dat, buna-credinţă, promptitudinea acţiunilor, protejarea şi susţinerea celor aflaţi în nevoie, păstrarea averilor, împărţirea averilor potrivit tradiţiilor şi echităţii.

Dreptul civil are caracter de drept comun pentru toate relaţiile dintre oameni şi dintre oameni şi organizaţii, chiar şi pentru cele care sunt reglementate de norme juridice aparţinând altor ramuri de drept.[2]


[1] Selectarea valorilor sociale se realizează de către legiuitor.
[2] Potrivit art. 2 alin. (2) din Codul civil, ansamblul de reguli din care este alcătuit Codul civil “constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale”.