34. Determinarea subiectelor raportului juridic civil

Subiectele raportului juridic civil sunt persoanele fizice și juridice. Pentru analizarea unui raport juridic civil concret este necesară determinarea, identificarea subiectelor de drept civil care sunt părți ale raportului juridic. Determinarea subiectelor este importantă pentru cunoașterea subiectelor de drept care au drepturi și obligații în cadrul unui raport juridic civil. Determinarea subiectelor se face având în vedere tipologia drepturilor care dau conținut raportului juridic civil. În cazul drepturilor absolute (nepatrimoniale și reale), opozabile erga omnes, titularul dreptului este determinat, iar obligațiile corelative (obligații negative, de abținere), revin în mod nedeterminat tuturor celorlalte subiecte de drept civil. În cazul drepturilor relative, care conturează raporturi juridice obligaționale, determinarea subiectelor este clară, titularul dreptului fiind subiect activ. Există raporturi juridice în care fiecare subiect apare atât în calitate de titular de drepturi cât și în calitate de titular de obligații. Titularul dreptului se numește creditor, titularul obligației se numește debitor.