8. Poziția de egalitate juridică a părților raportului juridic civil

Părțile raportului juridic civil se situează pe poziție de egalitate juridică. Egalitatea juridică a părților raportului juridic civil se manifestă atât din perspectiva legiuitorului, care instituie norme juridice aplicabile tuturor subiectelor de drept civil, chiar în pofida unor diferențe juridice dintre ele, căci aceasta este metoda de reglementare a dreptului civil, cât și din perspectivele pe care părțile raportului juridic le creează ele însele, de exemplu cu ocazia încheierii unui contract. Între subiectele de drept civil care interacționează în cadrul raporturilor juridice de drept civil nu există relații de subordonare, în sensul că niciuna dintre părți nu-și poate impune voința proprie asupra comportamentului celeilalte părți într-o măsură mai mare decât celaltă parte a consimțit iar legiuitorul a reglementat.