46. Noțiunea “obligație civilă”

Definiția legală: “Obligaţia este o legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ţinut să procure o prestaţie creditorului, iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată.”[1] Această definiție privește doar raporturile juridice personale, adică relative. Cu titlu general, obligația civilă este o îndatorire față de cineva care poate pretinde aducerea ei îndeplinirea ei cu sprijinul forței de coerciție a statului[2].


[1] A se vedea art. 1164 din Codul civil. Dreptul subiectiv civil nu are  definiție legală.
[2] Definiția pare tautologică: îndatorire înseamnă obligație. Nu este însă așa, căci obligația juridică este o specie de obligație. Obligație în general înseamnă “ceea ce trebuie neapărat făcut”… Folsirea cuvântului “îndatorire” este justificată de considerente didactice și de concizie.