7. Caracterul volițional al raportului juridic civil

Raportul juridic civil are, la fel ca și orice raport juridic, un caracter volițional, întrucât reglementarea prin norme juridice a raporturilor dintre subiectele de drept civil dă expresie voinței legiuitorului. În plus, raporturile juridice de drept civil, la fel ca și alte raporturi de drept privat, pot da expresie și voinței subiectelor de drept, care pot, spre exemplu, să încheie acte juridice, care influențează hotărâtor raporturile juridice de drept civil. În aceste cazuri raportul juridic civil este dublu volițional.