19. Aplicarea normelor de drept civil cu privire la persoane

Normele juridice de drept civil au, majoritatea, aplicație generală în ceea ce privește destinatarii legii, însă există și norme care vizează doar anumite categorii de subiecte de drept civil[1].


[1] De exemplu, art. 38 din Codul civil, “(1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră. (2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.”, care vizează exclusiv persoanele fizice; art. 192 din Codul civil se referă, în mod evident, la persoanele juridice: “Persoanele juridice legal înfiinţate se supun dispoziţiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum şi celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.” Există norme juridice care se referă la persoana juridică însă pot avea ca destinatari atât persoane fizice cât și persoane juridice, cum este cazul art. 212 din Codul civil: „Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acţioneze în interesul acesteia, cu prudenţa şi diligenţa cerute unui bun proprietar.