11. Delimitarea dintre normele de drept civil, doctrină și jurisprudență

La fel ca orice regulă socială, și normele juridice de drept civil sunt expresia unei manifestări de voință, și anume a voinței legiuitorului. Deși în anumite condiții ele au forță juridică și sunt deci, izvor de drept civil, nu sunt norme juridice regulile stabilite în cuprinsul cărților de drept și nici cele stabilite prin hotărâri judecătorești.