43. Dreptul subiectiv pur și simplu și dreptul afectat de timp

Dreptul pur și simplu este actual, adică nu este viitor[1] și nici eventual[2], și nu depinde de împrejurări viitoare, adică nu provine dintr-un act juridic afectat de termen sau condiție[3][4].


[1] Dreptul viitor este dreptul corelativ unei obligații viitoare (a se vedea art. 2370 din Codul civil).
[2] Dreptul eventual este un drept ipotetic în sine, fie corelativ unei obligații eventuale (a se vedea art. 956 și 2370 din Codul civil).
[3] Termenul și condiția sunt modalitățile ale obligațiilor. Modalitățile sunt criteriu de clasificare a drepturilor corelative obligațiilor la care se referă modalitățile. Termenul este un eveniment viitor și sigur de care depinde executarea sau stingerea obligației (a se vedea art. 1411 alin. (1) din Codul civil), condiția este un eveniment viitor și nesigur de care depinde eficacitatea sau stingerea obligației (a se vedea art. 1399 din Codul civil).
[4] Drepturile viitoare și eventuale sunt drepturi afectate de modalități care au fost denumite astfel de legiuitor.