15. Sfera de aplicare a normelor de drept civil

Unele norme juridice au o aplicabilitate generală, adresându-se tuturor subiectelor de drept civil[1], în vreme ce altele au o aplicabilitate specială, restrânsă[2].


[1] De exemplu, art. 1237 din Codul civil: “Cauza este ilicită şi atunci când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative.
[2] De exemplu, art. 1233 din Codul civil: “Dacă un contract încheiat între profesioniști nu stabileşte preţul şi nici nu indică o modalitate pentru a-l determina, se presupune că părţile au avut în vedere preţul practicat în mod obişnuit în domeniul respectiv pentru aceleaşi prestaţii realizate în condiţii comparabile sau, în lipsa unui asemenea preţ, un preţ rezonabil.” Se observă dorința legiuitorului de salvgardare a contractului, căci prețul, în calitate de obiect al contractului, este o condiție esențială pentru validitatea acestuia (a se vedea art. 1179 alin. (1) din Codul civil).